Sizi arayalım

Hizmetlerimiz hakkındaki sorularınız veya teklif almak için kayıt bırakın, sizi arayalım.
Top

Ar-Ge Faaliyetleri

20 yıllık deneyim ile müşterilerimize kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz

Ar-Ge Faaliyetleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre Ar-Ge; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

Ar-Ge faaliyetleri, ülkelerin zenginleşebilmesi için gerekli ana unsurlar arasındadır. Bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan ürünlerin ülke ekonomilerine katkıları yüksektir. Refah seviyesini gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak isteyen ülkeler Ar-Ge faaliyetlerine önem vermekte ve desteklemektedirler.

Türkiye’de Ar-Ge çalışmaları için kapsamlı teşvikler sunulmaktadır. Sunulan bu teşviklerden önemli mali faydalar elde edebilmek için, ne tür faaliyetlerin Ar-Ge faaliyeti olarak kabul edildiğinin ve kriterlerinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır.

Ar Ge performans kriterleri belirlenirken:

 • Ölçülebilir,
 • Sürekli,
 • Kapsamlı,
 • Karşılaştırılabilir,
 • Sade ve anlaşılır,
 • İşletme stratejileri ile uyumlu olması gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

Türkiye, Avrupa Birliği sürecinde daha dışa açık bir hale geldikçe, özellikle yurtdışındaki bilişim ve iletişim firmaları için oldukça önemli bir pazar olarak görülmektedir. Bu durumda yerel firmaların, kendilerini bekleyen potansiyel rekabete karşı hazır olmaları, bunun için de ürün ve hizmetlerini dünya standartlarında, en yeni teknolojilerle üretip yenileyebilmeleri gerekmektedir.

Mudımedıa Ar-Ge hizmetlerimiz

 • Ar-Ge projeleri ile ilgili strateji tasarlamada yardımcı olmak ve mevcut faaliyetler için mümkün olan teşvik ve hibeler konusunda danışmanlık yapmak,
 • Desteklerden yararlanabilmek için gereken tüm başvuru sürecinde destek sağlamak; evrak hazırlanması, ilgili kurumlarla iletişim ve resmi başvuruların yürütülmesi,
 • İlgili kurumlara iletilmesi gereken periyodik mali raporların hazırlanması,
 • İstisna tutarlarının, vergi beyannamelerinin ve diğer mali hesaplamaların denetlenmesi ve yararlanılan teşviklere özel muhasebe işlemleri konusunda danışmanlık verilmesi,
 • Ar-Ge faaliyetlerinde görevli çalışanların eğitilmesi ve gerekli durumlarda içyapının yeniden organize edilmesi,
 • Gelecekteki hedefler için Ar-Ge aktivitelerine öncülük edilmesi,
 • Şirketlerin potansiyel gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve güncel bilgilerin sunulması.

Ar-Ge ve Devlet Destekleri konusunda tecrübeli ekibimiz,  başlangıç fizibilite incelemelerinden ilgili kurumlara yapılacak başvuru için gerekli hazırlık, süreçteki müzakereler ve başvurunun kabul edilmesi konularında müşterilerimize kapsamlı destek sunmaktadır. Ekibimizin teknik bilgileri ışığında şirketlerin Ar-Ge aktivitelerini analiz etmelerine ve Ar-Ge süreçlerini yönetmeye yardımcı olmaktayız.